Věžové jeřáby od JVS na stavbě Centra Chodov

Devět věžových jeřábů, přes 28 tisíc hodin práce, montáže na vzdálenost téměř šedesát metrů a boj o každý centimetr. Tak by se dala ve stručnosti shrnout stavba Centra Chodov pro společnost Jeřábový a výtahový servis s. r. o. (JVS), která na tuto stavbu dodávala stavební věžové jeřáby.

„Bylo to trošku jako kličkování v minovém poli,“ říká s úsměvem Marek Krčma, vedoucí obchodního oddělení JVS. Podle něj bylo nutné vyhnout se při rozmístění věžových jeřábů například průvlakům a dilatačním spárám. „Zároveň jsme se snažili použít pro umístění věžových jeřábů světlíky, abychom tak stavbě ušetřili odstávky při práci na stropech,“ poznamenal Krčma.

Další překážkou byly radiové paprsky. Těch nad touto stavbou prochází různými směry celkem šest v nevelkých rozestupech a navzájem se kříží. „Kromě rozmístění věžových jeřábů na stavbě tak bylo velmi důležité dobře promyslet i v jakých výškách se budou nacházet jejich výložníky tak, aby se vzájemně nestřetávaly jednotlivé stavební věžové jeřáby mezi sebou a zároveň, aby při jejich pohybu nedocházelo k přerušení zmíněných paprsků,“ vysvětluje ředitel společnosti JVS - Petr Vacek.

Zajímavá byla i samotná montáž jednotlivých věžových jeřábů, protože se jedná o velkou zastavěnou plochu, navíc v těsné blízkosti obchodního centra, které je v provozu. Pět z devíti věžových jeřábů je totiž ukotvených v garážích Centra Chodov, kde nebyl provoz přerušen a společnost JVS na tuto skutečnost musela brát ohled. „Vzhledem k tomu, že se tím pádem nedalo k místu osazení některých stavebních věžových jeřábů dostat a nebyla možná klasická montáž s pomocí autojeřábu, využili jsme náš největší nasazený věžový jeřáb na této stavbě, konkrétně TEREX CTT 181 s nosností až 8 tun, vyložením 60 metrů a výškou pod hák téměř 70 metrů,“ uvádí ředitel JVS. Touto technikou byly namontovány jeřáby J4, J7 a J8.

Stavba byla z pohledu nasazení věžových jeřábů méně obvyklá i svou délkou a množstvím provedených prací. Od montáže prvního po demontáž posledního věžového jeřábu uplynulo téměř 16 měsíců a věžové jeřáby aktivně pracovaly přes 28 tisíc hodin.

Typy a parametry věžových jeřábů použitých na stavbě Centra Chodov

Typ jeřábu              Vyložení          Max. nosnost   Výška pod hák

J1 TEREX CTT 91   45 m / 1,8 t              5 t                   42,8 m

J2 TEREX CTT 91   35 m / 2,75 t            5 t                   39,85 m

J3 TEREX CTT 161  55 m / 2,65 t           6 t                   34,75 m

J4 TEREX CTT 91    50 m / 1,4 t             5 t                   61,45 m

J5 TEREX CTT 181  60 m / 2,6 t             8 t                   67,2 m

J6 TEREX CTT 61    40 m / 1,4 t             2,5 t                28,85 m

J7 TEREX CTT 91    30 m / 3,3 t             5 t                   39,85 m

J8 TEREX CTT 91    40 m / 2,3 t             5 t                   45,75 m

J9 LIEBHERR 71 K  45 m / 1,2 t             6 t                   23,1 m

Článek - Věžové jeřáby společnosti JVS na stavbě Centra Chodov