Otrokovice

Región Morava

Otrokovice

Sídlo spoločnosti (korešpondenčná adresa)

Jeřábový a výtahový servis, s.r.o.
U Letiště 1936
765 02 Otrokovice

Servis žeriavov  +420 734 567 733
Dopyty  +420 734 201 607
E-mail: info@jvsjeraby.cz

Praha

Región Čechy

Praha

Sídlo pobočky

Jeřábový a výtahový servis, s.r.o.
Pražská 322
251 62 Mukařov

Servis žeriavov +420 603 249 666
Dopyty +420 731 506 398
E-mail: info@jvsjeraby.cz

Bratislava

Region Slovensko

Bratislava

Sídlo spoločnosti (korešpondenčná adresa)

JVS Slovensko, s.r.o.
Fedinova 9
851 01 Bratislava

Servis žeriavov  +421 911 116 728
Dopyty  +421 911 116 728
E-mail: slovensko@jvszeriavy.sk