Riešenie pre zvýšenie bezpečnosti na stavbe.

Základným hodnotovým pilierom spoločnosti JVS je zabezpečenie a neustále zvyšovanie bezpečnosti. Štúdiom rizík a ich potenciálnych príčin sme identifikovali ľudský faktor ako zásadnú príčinu všetkých škôd, ktoré na stavbe môžu vzniknúť.

Popri štandardných nástrojov, tzn. školeniu a preverovaniu kvalít pracovníkov, ponúkame stavbám možnosť znížiť rizika škôd dodatočným vybavením vežových žeriavov antikolíznymi systémami, zónovacími systémami alebo kamerami.

Antikolízne systémy

V prípade stavieb, pri ktorých hrozí kolízia vežových žeriavov alebo kolízie vežového žeriavu s inými objektmi, prípadne je zakázané pohybovať sa vo vymedzenom priestore, zaistíme špeciálne zariadenie, ktoré nedovolí žeriavnikom naraziť do iného stacionárneho alebo pohybujúceho sa objektu. Sú nimi buď softvérom riadené antikolízne systémy alebo jednoduché zónovacie systémy (obmedzovače otoče).

Na sledovaných stavbách vo Francúzsku, kde sú antikolízne systémy povinné už niekoľko desaťročí, je štatisticky o 2/3 menej smrteľných úrazov ako na podobných stavbách bez tohto vybavenia.

DOPYT

Kamery

Pri stavbách, ktoré predpokladajú riadenie vežového žeriavu z kabíny a v prípadoch, keď žeriavnik nevidí na viazača (napr. za budovou), odporúčame inštaláciu špeciálnych kamerových systémov. V našich podmienkach sa nám osvedčili vozíkové kamerové systémy napájané solárnymi panelmi.

Nami dodávané HD kamerové systémy s 20x/40x zoomom majú tak nízku spotrebu, že bez nabíjania vydržia 2 týždne prevádzky. K týmto kamerovým systémom je možné dodať aj špeciálne nahrávacie zariadenie napojené na centrálny pult.

DOPYT

Školenie a dokumentácia

Na zaistenie bezpečnosti ďalej štandardne vykonávame:

  • Školenie žeriavnikov
  • Pravidelný bezpečnostný audit spoločnosti JVS
  • Školenie montérov JVS pracovníkmi výrobných závodov
  • Spracovanie systému bezpečnej práce vežového žeriavu na stavbe klienta
  • Spracovanie technických výkresov umiestenia vežových žeriavov
  • Kontrola dokumentácie podložia pod vežovým žeriavom
  • Pravidelné revízie vežových žeriavov
  • Kontrolujeme, či žeriavnici na našich věžových žeriavoch nie sú v zozname nedôveryhodných žeriavnikov
DOPYT