Sme popredným dodávateľom inovatívnych riešení v oblasti vežových žeriavov pre komerčné a industriálne organizácie v ČR a SR.

Prenájom vežových žeriavov vykonávame už od roku 1992. Zameriavame sa na vežové žeriavy Terex a Liebherr a sme v súčasnosti najväčším prenajímateľom vežových žeriavov samostaviteľného typu v Česku a na Slovensku. Naši klienti, dodávatelia a partneri sú malí aj veľkí, pochádzajú zo súkromného i verejného sektora, sú nimi domáce, zahraničné i nadnárodné firmy. Táto diverzita vytvára veľa zaujímavých úloh, ktoré máme povinnosť riešiť zodpovedne, eticky a legálne.

Našimi hlavnými hodnotami sú:

  1. Bezpečnosť klientov, zamestnancov a komunít, v ktorých pracujeme a žijeme.
  2. Integrita: Praktizujeme a požadujeme najvyššie etické štandardy.
  3. Tímová práca: Rešpektujeme názory, perspektívy a skúsenosti vedúce k dosiahnutiu/zlepšeniu dokonalosti individuálnej aj kolektívnej.
  4. Dokonalosť: Dodávame kvalitné služby neporovnateľnej hodnoty; neustále zvyšujeme výkonnostnú úroveň.

Spoločnosť je rodinnou firmou.