Největší obchodní centrum v Evropě roste na pražském Chodově

Fotbalové hřiště, tak by se bez nadsázky dala označit plocha, na které se rozsáhlá stavba obchodního centra Chodov rozprostírá. Aby byla zajištěna kompletní obslužnost takového staveniště, bylo nutné nasadit celkem devět věžových jeřábů, a ty zajistila společnost Jeřábový a výtahový servis s. r. o. (JVS). Monolitické práce na hrubé stavbě tohoto složitého projektu zajišťuje stavební společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

V případě dostavby OC Chodov platí více než kdy jindy, že je důležitá optimalizace celého stavebního procesu – od pečlivého plánování harmonogramu výstavby, přes efektivní rozvržení bednicích systémů, jejich včasné dodávky i výkonnost systémů a jejich snadné použití. Spolehlivé musí být i věžové jeřáby, které celou stavbu obsluhují. „Projekt takového rozsahu jsme už dělali v Ostravě, na rozdíl od toho projektu jsme zde výrazně omezeni prostorem kolem stavby a i tím, že celá stávající budova obchodního centra je v provozu. Na prvním místě je tak bezpečnost a co nejmenší omezení zákazníků centra. Navíc je celá stavba obklopena sídlištěm a jakékoliv rušení, zejména v noci, je zakázáno,“ komentuje Marcel Lupač z realizační společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

ROZMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ DEVÍTI JEŘÁBŮ NA STAVBĚ OC CHODOV BYLA HODINÁŘSKÁ PRÁCE

Náročná na organizaci a specifická v mnoha ohledech je dostavba OC Chodova, platí to pro všechny její složky, nevyjímaje věžové jeřáby, kterých je na tuto stavbu použito celkem devět. Dodání stavebních věžových jeřábů zajistila společnost JVS. Velkou výzvou byla tato stavba pro jeřábnickou firmu už od fáze plánování. „Byla to pro nás zajímavá práce. Původně totiž počítal projektant pouze se šesti věžovými jeřáby, nicméně pro stavbu s ohledem na postup výstavby byl tento počet nedostatečný. Bylo tedy nutné připravit upravený návrh řešení a rozmístění věžových jeřábů,“ uvedl Petr Vacek, ředitel společnosti JVS. Přitom však bylo nutné zohlednit mnoho faktorů. Společnost JVS vytvořila návrh, který jednak splňoval požadavky na obslužnost stavby a zároveň se snažil o co nejmenší zásah do staveniště oproti plánovanému projektu. „Bylo to trošku jako kličkování v minovém poli,“ říká s úsměvem Marek Krčma, vedoucí obchodního oddělení JVS. Podle něj bylo nutné vyhnout se při rozmístění věžových jeřábů například průvlakům a dilatačním spárám. „Zároveň jsme se snažili použít pro umístění věžových jeřábů světlíky, abychom tak stavbě ušetřili odstávky při práci na stropech,“ poznamenal Krčma. Další překážkou byly radiové paprsky. Těch nad touto stavbou prochází různými směry celkem šest v nevelkých rozestupech a navzájem se kříží. „Kromě rozmístění věžových jeřábů na stavbě tak bylo velmi důležité dobře promyslet i v jakých výškách se budou nacházet jejich výložníky tak, aby se vzájemně nestřetávaly jednotlivé věžové jeřáby mezi sebou a zároveň, aby při jejich pohybu nedocházelo k přerušení zmíněných paprsků,“ vysvětluje ředitel společnosti JVS - Petr Vacek. Aby vše fungovalo jak má, byla nutná velmi úzká spolupráce se společností GEMO OLOMOUC, spol. s r. o., která dodává kompletní hrubou stavbu.

Zajímavá pak byla i samotná montáž jednotlivých stavebních věžových jeřábů, protože se jedná o velkou zastavěnou plochu, navíc v těsné blízkosti obchodního centra, které je v provozu. Pět z devíti věžových jeřábů je totiž ukotvených v garážích OC Chodov, kde nebyl provoz přerušen a společnost JVS na tuto skutečnost musela brát ohled. „Vzhledem k tomu, že se tím pádem nedalo k místu osazení některých věžových jeřábů dostat a nebyla možná klasická montáž s pomocí autojeřábu, využili jsme náš největší nasazený jeřáb na této stavbě, konkrétně věžový jeřáb TEREX CTT 181 s nosností až 8 tun, vyložením 60 metrů a výškou pod hák téměř 70 metrů,“ uvádí Petr Vacek. Touto technikou byly namontovány stavební věžové jeřáby J4, J7 a J8. Přitom každý z nich bylo nutné rozebrat na části o maximální nosnosti 2,5 tuny. Stejný postup pak bude nutné zopakovat i při demontáži, jen s ještě větší opatrností a přesností, protože budou jeřáby demontovány z vnitřku už hotové stavby a sebemenší nepřesnost při demontáži by mohla stavbu poškodit.

FAKTA STAVBY:

  • celková plocha všech stropů je 67 125 m2
  • nese je 1 048 kusů sloupů
  • celkové množství uloženého betonu je 31 500 m3
  • stavbu obsluhuje 9 věžových jeřábů
  • monolity realizuje téměř 250 pracovníků
  • hrubá stavba trvá osm měsíců
  • měsíčně je uloženo přibližně 4 000 m3 betonu
Typy a parametry věžových jeřábů použitých na stavbě OC Chodov
Typ věžového jeřábu Vyložení Max. nosnost Výška pod hák
J1 TEREX CTT 91 45 m / 1,8 t 5 t 42,8 m
J2 TEREX CTT 91 35 m / 2,75 t 5 t 39,85 m
J3 TEREX CTT 161 55 m / 2,65 t 6 t 34,75 m
J4 TEREX CTT 91 50 m / 1,4 t 5 t 64,45 m
J5 TEREX CTT 181 60 m / 2,6 t 8 t 67,2 m
J6 TEREX CTT 61 40 m / 1,4 t 2,5 t 28,85 m
J7 TEREX CTT 91 30 m / 3,3 t 5 t 39,85 m
J8 TEREX CTT 91 40 m / 2,3 t 5 t 45,75 m
J9 LIEBHERR 71 K 45 m / 1,2 t 6 t 23,1 m

Řez stavbou s rozmístěním jeřábů OC Chodov

Článek - Největší obchodní centrum v Evropě roste na pražském Chodově