Stavba, která se obejde bez úrazu či materiálních škod je snem každého stavaře. Mnohým se to sice může zdát jako utopie, nicméně s pomocí moderních technologií může být tato utopie realitě zase o něco blíže.

Právě využití technologií jako jsou softwarem řízené antikolizní systémy nebo kamery se solárním napájením nabízí stavbám společnost JVS, která se již téměř 30 let věnuje pronájmu a prodeji věžových jeřábů nejen v Česku, ale i na Slovensku a v Rakousku. „Studiem rizik a jejich potenciálních příčin jsme identifikovali selhání lidského faktoru jako zásadní příčinu všech škod, které na stavbě mohou vzniknout. Rozhodli jsme se proto stavbám nabídnout možnost snížit riziko škod dovybavením věžových jeřábů těmito bezpečnostními prvky,“ vysvětlil Ing. Petr Vacek, výkonný ředitel společnosti JVS.

Antikolizní systém výrazně snižuje riziko smrtelného úrazu na stavbě

„Za roky, co v oboru pracujeme, jsme dodávali věžový jeřáb snad na všechny možné typy staveb. Od těch jednoduchých, kde jeřábník jen přesune bez komplikací předmět z bodu A do bodu B, až po ty, kde by jediný chybný pohyb stavebního věžového jeřábu mohl mít nesmírně vážné následky,“ přiblížil Vacek.
Pro takové stavby, kde hrozí kolize věžových jeřábů nebo kolize věžového jeřábu s jinými objekty, případně je zakázáno se pohybovat ve vymezeném prostoru, nabízí společnost JVS speciální zařízení, které nedovolí jeřábníkům narazit do jiného stacionárního ani pohybujícího se objektu.
„Na přání klienta dodáme k věžovému jeřábu buď jednoduchý zónovací systém, tedy omezovač otoče. V případech, kdy omezovač otoče nestačí, nabízíme sofistikovaný softwarem řízený antikolizní systém pro věžové jeřáby, který jeřábníkovi značně usnadňuje práci,“ upřesnil Vacek.
Podle něj je přitom přínos antikolizních systémů ke zvýšení bezpečnosti na stavbách zcela prokazatelný. „Na sledovaných stavbách ve Francii, kde jsou antikolizní systémy povinné již několik desetiletí, je statisticky o 2/3 méně smrtelných úrazů než na podobných stavbách bez tohoto vybavení,“ doplnil.

Velmi nízká spotřeba díky solárním panelům

Další riziko při práci s věžovým jeřábem vzniká i tehdy, kdy je nutné, aby jeřábník z důvodu dispozic stavby pracoval z kabiny. „Vysílačky se v tomto ohledu mnohdy ukazují jako nedostatečný komunikační prostředek, protože i když jsou signalisté zkušení, nikdy se na ně nedá spolehnout tak jako na vlastní zrak,“ popsal další z případů, kdy se vyplatí vsadit na moderní technologie, výkonný ředitel společnosti JVS. U staveb, které předpokládají řízení věžového jeřábu z kabiny a v případech, kdy jeřábník nevidí na vazače (např. za budovou), zajistí JVS instalaci speciálních kamerových systémů. „V našich podmínkách se nám osvědčily vozíkové kamerové systémy napájené solárními panely,“ podotkl Vacek. HD kamerové systémy dodávané společností JVS s 20x / 40x zoomem mají tak nízkou spotřebu, že bez nabíjení vydrží až 2 týdny provozu. K těmto kamerovým systémům pak lze dodat i speciální nahrávací zařízení napojené na centrální pult.

Článek - Moderní technologie od společnosti JVS zvýší bezpečnost práce s věžovými jeřáby