Ve středu 9. října v dopoledních hodinách se v areálu společnosti JVS v Mukařově uskutečnil výcvik členů lezeckého družstva územního odboru Kolín, které je složeno z příslušníků sloužících na stanicích v Říčanech a Kolíně. 

Zahájení výcviku spočívalo v seznámení hasičů s konstrukcí samotného věžového jeřábu, jeho funkčními prvky i s možnými záludnostmi při případném transportu obsluhy z výšky na zem. Následoval nácvik záchrany osoby z konstrukce věžového jeřábu za pomoci jednolanové techniky.

Dalším úkolem bylo vytvoření stanoviště protiváhy, kdy se z jednoho člena skupiny stává takzvaný balancer neboli regulátor. To je člověk, na kterém následně při záchraně závisí jak život zachraňovaného, tak i samotného zachránce. Z prvního stanoviště protiváhy se pacient dostává do rukou dalších členů lezecké skupiny. Využití této metody se hodí při všech možných záchranách, a to nejen na stavbách nebo v lomech, ale třeba i při skalním lezení.

Velice důležitým prvkem je postupná komunikace balancera se členem lezecké skupiny a následně i mezi samotnými balancery.

Článek - Kolínští lezci prošli speciálním výcvikem na věžovém jeřábu firmy JVS