Správa a spracovanie Vašich osobných údajov u nás prebieha podľa platných právnych predpisov. Na základe legislatívy GDPR (General data protection regulation) - nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane osobných údajov, vstúpili do platnosti aj nové požiadavky. Touto cestou by sme Vás radi informovali o tom, že tieto požiadavky spĺňame. Tie najdôležitejšie informácie sú k nájdeniu nižšie, ak sa však budete chcieť opýtať na čokoľvek ďalšieho, neváhajte sa obrátiť na email: slovensko@jvszeriavy.sk, kde sme Vám plne k dispozícii.

1. Kto sa stará a spracováva moje osobné údaje?

O Vaše osobné údaje sa stará správca osobných údajov. Správcom osobných údajov je Žeriavový a výťahový servis, s.r.o., so sídlom U Letisko 1936, 765 02 Otrokovice, IČ: 46344616. Sme subjektom, ktorý zodpovedá za dodržiavanie povinností stanovených novou legislatívou EÚ - GDPR. V prípade potreby nás teda môžete kontaktovať, a to ako na vyššie uvedené korešpondenčnú adrese, tak i na emailu: slovensko@jvszeriavy.sk.

2. Ako a na aké účely sa osobné údaje spracovávajú?

Osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu. Spracovávame je len v takom rozsahu, ktorý je pre daný účel nevyhnutný. Na základe Vášho súhlasu o spracovaní osobných údajov je naša spoločnosť spracúva a spravuje prostredníctvom počítačových systémov a počítačových systémov našich spracovateľov.

Rovnako ako každá riadna zmluva obsahuje uvedenie osobných údajov, tak aj my dáta využívame k uzavretiu kúpnej zmluvy a k tomu, aby sme túto kúpnu zmluvu riadne plnili. Kúpna zmluva slúži na to, aby sme Vám mohli dodať naše produkty.

Súhlas so spracovaním osobných údajov nám dávate aj pre naše marketingové účely:

  • Odber newsletterov - zasielanie najaktuálnejších informácií a noviniek týkajúce sa nášho portfólia produktov, upozorňovanie na sprievodné udalosti a akcie, šírenie povedomia o našich aktivitách. Z odberu newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť ako priamo v pätičke každého z nich alebo na našej emailovej adrese: slovensko@jvszeriavy.sk.
  • Registrácia / klientská zóna - neverejný priestor webových stránok, ktorý slúži pre sumarizáciu Vašich dokončených alebo nedokončených objednávok. V prípade požiadavky o zmazanie profilu sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na emailovej adrese: slovensko@jvszeriavy.sk.
  • Kontaktný formulár Kariéra - prostredníctvo tohto formulára nám môžete zaslať žiadosť o zamestnanie v našej spoločnosti. Všetky zaslané podklady a dáta slúžia iba k danému účelu - žiadosť o pozíciu v našej firme. Dáta spracovávame v súlade so všetkými legislatívnymi a internými normami.

Súhlas so spracovaním údajov môžete pre každú z oblastí kedykoľvek odmietnuť, a to na emailovej adrese: slovensko@jvszeriavy.sk.

3. Miesta, kde potrebujeme Váš súhlas

  • odber newsletteru
  • Registrácia / Klientska zóna 
  • Odoslanie objednávky produktu 
  • Kontaktný formulár Kariéra

4. Ako dlho osobné údaje uchovávame

Naša spoločnosť nemôže uchovávať Vaše osobné údaje do ľubovoľne dlhej doby. Uchovávame ich teda do chvíle, do ktorej Vaše údaje naozaj potrebujeme. Teda po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie daného účelu.

V prípade akýchkoľvek otázok, či požiadavke na vymazanie či modifikáciu nepresných dát sa môžete obrátiť na nás na email: slovensko@jvszeriavy.sk.

5. Osobné údaje a cookie

Ani my nie sme výnimkou a používame na našich webových stránkach www.jvsjeraby.cz súbory cookie. Rovnako tak používame aj Google Analytics. V rámci súborov cookie zhromažďujeme údaje o zariadení (napr. IP adresa a iné identifikátory Vášho zariadenia), údaje o Vašej polohe (IP adresa) a návšteve (dátum a čas návštevy).

Cookie súbory sú krátkodobé tzv. "Session cookie", ktoré sú uložené vo Vašom prehliadači iba do jeho zatvorenie, a dlhodobé tzv. "Persistent cookie", ktoré zostávajú uložené v počítači dlhšie (v závislosti od nastavenia samotnej cookie a prehliadači), alebo ak je sami neodstránite.

Ukladanie súborov cookie možno odmietnuť hneď pri vstupe na naše webové stránky tým, že nepotvrdíte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

6. Zabezpečenie osobných údajov

V súlade s platnou právnou normou zabezpečujeme ochranu osobných údajov, ktoré spracovávame a uchovávame, a to prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení.

Okrem oprávnených pracovníkov našej spoločnosti majú k dátam prístup aj tretie subjekty, ktoré nám poskytujú svoje služby (napr. Spracovatelia - poskytovatelia IT služieb, dopravcu).

7. Na koho sa obrátiť v prípade konkrétnej požiadavky či doplňujúcich informácií

Ak máte ďalšie otázky, prajete si poskytnúť detailnejšie informácie k niektorému z bodov, žiadate o vymazanie či editáciu nesprávnych údajov, kontaktujte nás na adrese: slovensko@jvszeriavy.sk.